Վճարման եղանակներ
Կայքում գնումների դիմաց վճարումը ՀՀ տարածքում հնարավոր է իրականացնել միայն ՀՀ դրամով հետևյալ վճարային մեթոդներով՝

ՈՒշադրություն. Կայքում օնլայն վճարումների ժամանակ անհրաժեշտ անձնական եւ քարտային տվյալները մուտքագրվում են միայն համապատասխան վճարային համակարգերի / բանկի պաշտպանված էջերում: Նշված տվյալները Կայքում չեն պահպանվում:

ArCa, Visa և MasterCard վճարային քարտերով օնլայն վճարային համակարգով

idram վճարային
համակարգով

Telcell վճարային
համակարգով

ՈՒշադրություն. Վերադարձված ապրանքների գումարների ետ վճարումը իրականացվում է միայն այն եղանակով, որով ստացվել է այդ վճարումը: Օրինակ՝ եթե Դուք վճարել եք վճարային քարտով, ապա գումարը չի կարող վերադարձվել կանխիկ և կվերադարձվի քարտային գործարքը չեղարկելու միջոցով:

Ուշադրություն Պատվերով ապրանքների առաքումը կատարվում է մինչև 20 օր օրվա ընթացում (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը)։

Առաքման կարգը

Երևանի տարածքում առաքումը կատարվում է՝ «Հայփոստ» ՓԲԸ միջոցով կամ առաքիչի միջոցով։

Դեպի ՀՀ մարզեր և Արցախ՝ «Հայփոստ» ՓԲԸ միջոցով։

Դեպի արտերկիր առաքումն իրականացվում է «Հայփոստ» ՓԲԸ և «YIWU PROFF» ՍՊԸ գործընկերների միջոցով։

Ժամը 18:00-ից հետո ընդունված պատվերների առաքումն իրականցվում է հաջորդ օրը:

Ընկերության կողմից հայտարարված հատուկ առաջարկների դեպքում պատվիրված ապրանքների առաքումը կարող է իրականացվել հատուկ պայմաններով և/կամ զեղչերով:

Առաքման պահին` գնումները ստանալիս, անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը պատվերին, ապրանքների տեսքը, քանակը:

Եթե առաքման պահին գնումների համար վճարումն արդեն կատարված է, ապա պատվերը հանձնվում է միայն անձամբ պատվիրատուին, որի համար առաքիչը իրավունք ունի պահանջելու որևէ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Պատվերը համարվում է կատարված պատվիրատուի կողմից ստացական թերթիկը ստորագրելու դեպքում:

Ապրանքի վերադարձման կարգը

Գնված ապրանքները չեն կարող վերադարձվել, եթե դրանք առաքվել են և պատվիրատուի կողմից ստորագրվել է ստացական թերթիկը:

Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքներից միայն մինչև առաքման ընդունումը (ստացական թերթիկի ստորագրումը):

Հրաժարվելու պատճառներ կարող են հանդիսանալ ապրանքների անհամապատասխանությունը պատվերին, ապրանքների անորակ կամ վնասված լինելը: